St Mellons Community Living Scheme Crickhowell Road, Entrance

Mae prosiect Byw yn y Gymuned Llaneirwg yn ailddatblygiad o’r hen Ganolfan Gymunedol Ieuenctid.  Mae’r safle, sydd wedi’i leoli ar Heol Crucywel, yn rhan o Ganolfan Ardal Llaneirwg ac o fewn pellter cerdded i gyfleusterau siopa lleol a Hyb Llaneirwg.

Bydd y cynnig yn darparu llety byw’n annibynnol o ansawdd uchel sy’n darparu cartrefi eang modern i bobl hŷn er mwyn sicrhau y gall preswylwyr fyw bywyd llawn ac egnïol mewn lleoliad hygyrch.

Bydd y datblygiad yn darparu:

  • 60 o fflatiau hunangynhwysol un a dwy ystafell wely.
  • Cyfleusterau cymunedol ar y safle gan gynnwys man gwefru sgwter trydan, man storio beiciau, ystafelloedd gweithgareddau, lolfeydd i breswylwyr, ystafelloedd iechyd a gerddi cymunedol wedi’u tirlunio.

Statws Presennol

Yn dilyn rhoi’r Contractwr gwreiddiol yn nwylo gweinyddwyr, rydym wedi bod yn gweithio’n galed i benodi Contractwr newydd, rydym ar hyn o bryd yng nghamau olaf y negodi ac yn rhagweld y bydd y gwaith yn ailgychwyn ar y safle yr haf hwn. Bydd y gwaith yn cymryd tua 18 mis i’w gwblhau ac edrychwn ymlaen at gartrefu ein tenantiaid o haf 2025.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am y prosiect hwn, cysylltwch â ni.

    Lleoliad