Datblygu ac Adfywio Caerdydd

Creu tai a buddsoddi mewn cymunedau

Rhan o Gyngor Caerdydd

Ein prosiectau diweddaraf

Darganfod yr hyn a wnawn

Cartrefi Cyntaf Caerdydd

Cartrefi Cyntaf Caerdydd
Mae cynllun Cartrefi Cyntaf Caerdydd yn cynnig cyfle i brynwyr tro cyntaf brynu cartrefi newydd eu hadeiladu ar sail rhannu ecwiti neu gydberchnogaeth.

Cael gwybod am y cynllun a gweld a ydych yn gymwys.