Mae Tîm Datblygu ac Adfywio Cyngor Caerdydd yn gweithio i wella tai, amgylcheddau lleol a chyfleusterau cymunedol.

Rydym yn darparu amrywiaeth o gynlluniau o ansawdd uchel i wella ansawdd bywyd trigolion Caerdydd.

Mae gan y tri deg aelod o’n tîm amrywiaeth o arbenigedd, wedi’i adeiladu dros flynyddoedd o weithio gyda chymunedau lleol i ddarparu cartrefi o safon a gwella cymdogaethau.

Mae cynnwys cymunedau wrth wraidd yr hyn a  nawn.

Development and regeneration house
Llanedeyrn Hub
Children's Library
Paved street