Insole Shops area, Cardiff

Mae Cyngor Caerdydd yn bwriadu gwneud gwelliannau i Siopau’r Insole fel rhan o raglen y Cynllun Adfywio Cymdogaethau (CAC).    Rydym wedi nodi nifer o faterion cychwynnol gan gynnwys:

 • Ardal barcio a threfniant priffyrdd dryslyd
 • Palmentydd a lôn gerbydau o ansawdd gwael
 • Mynediad i gerddwyr a beics
 • Diffyg gwyrddni ac amgylchedd o ansawdd gwael
 • Goleuo

Paratowyd cynlluniau drafft ar gyfer gwelliannau amgylcheddol yn seiliedig ar y materion uchod.  Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Gwelliannau i’r ardal barcio
 • Ffurfioli’r briffordd/palmentydd
 • Gwelliannau o ran mynediad i gerddwyr
 • Darparu gwyrddni
 • Darparu parcio i feics
 • Darparu parcio i’r anabl

Gwybodaeth Prosiect

Dweud Eich Dweud!

Hoffem glywed eich barn ar ein cynigion a bydd unrhyw sylwadau a wnewch yn cael eu defnyddio i lywio’r dyluniadau terfynol.
  Hoffech chi weld unrhyw un o'r canlynol yn cael eu darparu wrth y siopau?


  Byddwn yn prosesu’ch data personol yn unol â’n tasg gyhoeddus dan GPDR y DU ac yn unol â deddfwriaeth diogelu data gyfredol. I gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio a phrosesu’ch data personol, ewch i’n Hysbysiad Preifatrwydd.

  https://privacy.cardiffcouncilwebteam.co.uk/Preifatrwydd.php?site=devregen&lang=cymraeg

  Cysylltwch â ni

  Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am y prosiect hwn, cysylltwch â ni.

   Lleoliad