Ein cartrefi newydd

Cartrefi Cyntaf Caerdydd

Mae’r rhan fwyaf o’r eiddo a werthwn drwy’r cynllun ar ddatblygiadau adeiladu newydd. Gallwch ddefnyddio’r dolenni isod i weld beth sydd gennym ar werth ar hyn o bryd ar bob safle datblygu yn ogystal â chyfleoedd yn y dyfodol.

Mae gennym eiddo ar gael i’w gwerthu drwy Gartrefi Cyntaf Caerdydd yn natblygiad Redrow Homes yn ardal fythol boblogaidd Llys-faen.

Caiff eiddo ei werthu fel ecwiti a rennir lle bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn prynu cyfran 70% a bydd Cyngor Caerdydd yn cadw’r gyfran ecwiti o 30% sy’n weddill.

Ni fydd perchnogion newydd yn talu rhent ar y gyfran nad ydynt yn berchen arni.​​​​

 • Churchlands (Cam 1) – Gwerthwyd
 • Plas Ty Draw (Cam 1) – Gwerthwyd

Yn dod yn fuan

Plas Ty Draw – Eiddo 2 a 3 ystafell wely ar eu camau olaf

Cartrefi cyfredol

Ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw eiddo.

Mae gennym eiddo ar werth trwy Gartrefi Cyntaf Caerdydd ar y datblygiad Barratt Homes poblogaidd hwn oddi ar Heol Llantrisant yn Sain Ffagan

Caiff eiddo ei werthu fel ecwiti a rennir lle bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn prynu cyfran 70% a bydd Cyngor Caerdydd yn cadw’r gyfran ecwiti o 30% sy’n weddill. Ni fydd perchnogion newydd yn talu rhent ar y gyfran nad ydynt yn berchen arni.

Ni fydd perchnogion newydd yn talu rhent ar y gyfran nad ydynt yn berchen arni.​​​​

 • Cam 1 – Gwerthwyd
 • Cam 2 – Gwerthwyd

Cartrefi cyfredol

Ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw eiddo.

Bydd datblygiad preswyl mawr yng nghanol 900 erw o gefn gwlad yng Ngogledd-orllewin Caerdydd yn creu hyd at 7000 o gartrefi newydd dros raglen adeiladu 15 mlynedd.

Bydd nifer o eiddo ar gael i’w prynu drwy Gartrefi Cyntaf Caerdydd ar sail ecwiti a rennir.

Caiff eiddo ei werthu fel ecwiti a r​ennir lle bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn prynu cyfran 70% a bydd Cyngor Caerdydd yn cadw’r gyfran ecwiti o 30% sy’n weddill.

Ni fydd perchnogion newydd yn talu rhent ar y gyfran nad ydynt yn berchen arni

 • ​Parc Plymouth, Radur (Cam 1) – Gwerthwyd
 • Cae St Fagans, Sain Ffagan (Cam 1) – Gwerthwyd
 • Cwrt Sant Ioan, Y Tyllgoed (Cam 1) – Gwerthwyd
 • Cwrt Sant Ioan, Y Tyllg​oed (Cam 2)​ – Gwerthwyd​​​​​​​​
 • Parc Plymouth, Radur (Cam 2) – Gwerthwyd
 • Cae St Fagans, Sain Ffagan (Cam 2) – Gwerthwyd
 • Maes yr Haf (Lleiniau 15, 16, 17, 18, 32, 33, 35, 36, 37) – Gwerthwyd yn amodol ar gontract

Cartrefi cyfredol

Datblygiad Maes yr Haf, Radur

Mae gennym eiddo ar werth trwy Gartrefi Cyntaf Caerdydd ar y datblygiad Persimmon Homes poblogaidd hwn oddi ar Heol Llantrisant yn Creigiau.

Caiff eiddo ei werthu fel ecwiti a rennir lle bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn prynu cyfran 70% a bydd Cyngor Caerdydd yn cadw’r gyfran ecwiti o 30% sy’n weddill. Ni fydd perchnogion newydd yn talu rhent ar y gyfran nad ydynt yn berchen arni.

 • Cam 1 & 2 – Gwerthwyd
 • Cam 3 – Lleiniau 300, 301, 302, 303, 369 – Gwerthwyd
 • Cam3 – Plot 368 – Gwerthwyd yn amodol ar gontract

Cartrefi cyfredol

Ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw eiddo.

Mae eiddo ar gael ar werth drwy Cartrefi Cyntaf Caerdydd yn natblygiad Bellway yn ardal boblogaidd Llys-faen.

Caiff eiddo ei werthu fel ecwiti a rennir lle bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn prynu cyfran 70% a bydd Cyngor Caerdydd yn cadw’r gyfran ecwiti o 30% sy’n weddill.

Ni fydd perchnogion newydd yn talu rhent ar y gyfran nad ydynt yn berchen arni.

 • Lleiniau 25, 26, 247, 248, 249, 250, 251, 252 – Gwerthwyd

Cartrefi cyfredol

Ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw eiddo.

Llwyn Aethen, Tredelerch  

Mae gennym eiddo ar gael i’w werthu drwy Gartrefi Cyntaf Caerdydd ar safle hen ysgol Uwchradd y Dwyrain yn ardal boblogaidd Tredelerch, oddi ar Heol Casnewydd.

Caiff eiddo ei werthu fel ecwiti a rennir lle bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn prynu cyfran 70% a bydd Cyngor Caerdydd yn cadw’r gyfran ecwiti o 30% sy’n weddill.

Ni fydd perchnogion newydd yn talu rhent ar y gyfran nad ydynt yn berchen arni.​​​​

 • Lleiniau 22, 23 – Gwerthwyd
 • Lleiniau 135, 136, 138, 137 – Gwerthwyd yn amodol ar gontract

Cartrefi cyfredol

Ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw eiddo.

Mae gennym eiddo ar werth trwy Cartrefi Cyntaf Caerdydd ar ddatblygiad Bellway yn ardal boblogaidd Radur yng Ngogledd Caerdydd, yn rhan o Ardd-Bentref ehangach Plasdŵr.

Caiff eiddo ei werthu fel ecwiti a rennir lle bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn prynu cyfran 70% a bydd Cyngor Caerdydd yn cadw’r gyfran ecwiti o 30% sy’n weddill.

Ni fydd perchnogion newydd yn talu rhent ar y gyfran nad ydynt yn berchen arni.

 • Lleiniau 12, 13, 30, 31, 32, 33 – Gwerthwyd yn amodol ar gontract

Eiddo Presennol

Bydd eiddo gennym ar werth drwy Cartrefi Cyntaf Caerdydd yn Bluebell Meadows gan gwmni Persimmon ar ddatblygiad St Edeyrn ym Mhentref Llaneirwg.

Caiff eiddo ei werthu fel ecwiti a rennir lle bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn prynu cyfran 70% a bydd Cyngor Caerdydd yn cadw’r gyfran ecwiti o 30% sy’n weddill.

Ni fydd perchnogion newydd yn talu rhent ar y gyfran nad ydynt yn berchen arni.

Lleiniau 866, 867, 868, 870 – Gwerthwyd yn amodol ar gontract

Cartrefi Cyfredol

Ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw eiddo.

Bydd eiddo ar werth gennym drwy Cartrefi Cyntaf Caerdydd ar ddatblygiad Dandara yn Hen Laneirwg.

Caiff eiddo ei werthu fel ecwiti a rennir lle bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn prynu cyfran 65% a bydd Cyngor Caerdydd yn cadw’r gyfran ecwiti o 35% sy’n weddill.

Ni fydd perchnogion newydd yn talu rhent ar y gyfran nad ydynt yn berchen arni.

Lleiniau 92, 93, 94, 95, 97, 98 – Gwerthwyd yn amodol ar gontract

Cartrefi cyfredol

I gael rhagor o wybodaeth, Cysylltu â ni