Ein cartrefi newydd

Cartrefi Cyntaf Caerdydd

Mae’r rhan fwyaf o’r eiddo a werthwn drwy’r cynllun ar ddatblygiadau adeiladu newydd. Gallwch ddefnyddio’r dolenni isod i weld beth sydd gennym ar werth ar hyn o bryd ar bob safle datblygu yn ogystal â chyfleoedd yn y dyfodol.

Mae gennym eiddo ar gael i’w gwerthu drwy Gartrefi Cyntaf Caerdydd yn natblygiad Redrow Homes yn ardal fythol boblogaidd Llys-faen.

Caiff eiddo ei werthu fel ecwiti a rennir lle bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn prynu cyfran 70% a bydd Cyngor Caerdydd yn cadw’r gyfran ecwiti o 30% sy’n weddill.

Ni fydd perchnogion newydd yn talu rhent ar y gyfran nad ydynt yn berchen arni.​​​​

 • Churchlands (Cam 1)  – Wedi’i Werthu

Cartrefi cyfredol

Ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw eiddo.

Mae gennym eiddo ar werth trwy Gartrefi Cyntaf Caerdydd ar y datblygiad Barratt Homes poblogaidd hwn oddi ar Heol Llantrisant yn Sain Ffagan

Caiff eiddo ei werthu fel ecwiti a rennir lle bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn prynu cyfran 70% a bydd Cyngor Caerdydd yn cadw’r gyfran ecwiti o 30% sy’n weddill. Ni fydd perchnogion newydd yn talu rhent ar y gyfran nad ydynt yn berchen arni.

Ni fydd perchnogion newydd yn talu rhent ar y gyfran nad ydynt yn berchen arni.​​​​

 • Cam 1 – Gwerthwyd
 • Cam 2 – Gwerthwyd yn amodol ar gontract

Cartrefi cyfredol

Ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw eiddo.

Bydd datblygiad preswyl mawr yng nghanol 900 erw o gefn gwlad yng Ngogledd-orllewin Caerdydd yn creu hyd at 7000 o gartrefi newydd dros raglen adeiladu 15 mlynedd.

Bydd nifer o eiddo ar gael i’w prynu drwy Gartrefi Cyntaf Caerdydd ar sail ecwiti a rennir.

Caiff eiddo ei werthu fel ecwiti a r​ennir lle bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn prynu cyfran 70% a bydd Cyngor Caerdydd yn cadw’r gyfran ecwiti o 30% sy’n weddill.

Ni fydd perchnogion newydd yn talu rhent ar y gyfran nad ydynt yn berchen arni.

 • ​Parc Plymouth, Radur (Cam 1) – Gwerthwyd
 • Cae St Fagans, Sain Ffagan (Cam 1) – Gwerthwyd
 • Cwrt Sant Ioan, Y Tyllgoed (Cam 1) – Gwerthwyd
 • Cwrt Sant Ioan, Y Tyllg​oed (Cam 2)​ – Gwerthwyd yn amodol ar gontract​​​​​​​​
 • Parc Plymouth, Radur (Cam 2) – Gwerthwyd

Yn dod yn fuan

 • Cae St Fagans, (Cam 2) – / Gwanwyn – Haf 2023

Cartrefi cyfredol

Ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw eiddo.

Mae gennym eiddo ar werth trwy Gartrefi Cyntaf Caerdydd ar y datblygiad Persimmon Homes poblogaidd hwn oddi ar Heol Llantrisant yn Creigiau.

Caiff eiddo ei werthu fel ecwiti a rennir lle bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn prynu cyfran 70% a bydd Cyngor Caerdydd yn cadw’r gyfran ecwiti o 30% sy’n weddill. Ni fydd perchnogion newydd yn talu rhent ar y gyfran nad ydynt yn berchen arni.

 • ​​Cam 1 – Wedi’i Werthu

Yn dod yn fuan

 • Cam 2 – Gwanwyn 2023

Cartrefi cyfredol

Ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw eiddo.

Mae gennym eiddo ar werth drwy Cartrefi Cyntaf Caerdydd ar ddatblygiad Cartrefi Lewis yn ardal boblogaidd y Tyllgoed)

Caiff eiddo ei werthu fel ecwiti a rennir lle bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn prynu cyfran 70% a bydd Cyngor Caerdydd yn cadw’r gyfran ecwiti o 30% sy’n weddill.

Ni fydd perchnogion newydd yn talu rhent ar y gyfran nad ydynt yn berchen arni.

 • Llainiau 29, 36, 37 a 38 – Gwerthwyd yn amodol ar gontract

Cartrefi cyfredol

Ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw eiddo.

Mae eiddo ar gael ar werth drwy Cartrefi Cyntaf Caerdydd yn natblygiad Bellway yn ardal boblogaidd Llys-faen.

Caiff eiddo ei werthu fel ecwiti a rennir lle bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn prynu cyfran 70% a bydd Cyngor Caerdydd yn cadw’r gyfran ecwiti o 30% sy’n weddill.

Ni fydd perchnogion newydd yn talu rhent ar y gyfran nad ydynt yn berchen arni.

 • Lleiniau 25, 26 – Gwerthwyd yn amodol ar gontract

Cartrefi cyfredol

Ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw eiddo.

Llwyn Aethen, Tredelerch  

Mae gennym eiddo ar gael i’w werthu drwy Gartrefi Cyntaf Caerdydd ar safle hen ysgol Uwchradd y Dwyrain yn ardal boblogaidd Tredelerch, oddi ar Heol Casnewydd.

Caiff eiddo ei werthu fel ecwiti a rennir lle bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn prynu cyfran 70% a bydd Cyngor Caerdydd yn cadw’r gyfran ecwiti o 30% sy’n weddill.

Ni fydd perchnogion newydd yn talu rhent ar y gyfran nad ydynt yn berchen arni.​​​​

 • Lleiniau 22, 23 – Gwerthwyd yn amodol ar gontract

Yn dod yn fuan

 • Lleiniau  135, 136, 137, 138 – Haf 2023

Cartrefi cyfredol

Ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw eiddo.

I gael rhagor o wybodaeth, Cysylltu â ni