Eiddo sydd ar gael

Cartrefi Cyntaf Caerdydd
Mae ein heiddo sy’n cael eu hailwerthu yn gartrefi sydd wedi’u prynu drwy ein cynllun yn flaenorol ac mae’r perchennog bellach wedi penderfynu ei werthu.