Mae’r prosiect wedi ei gwblhau.

Old St Mellons improvements: new road markings and pavements.

Mae’r prosiect hwn, sydd bellach wedi’i gwblhau, yn rhan o raglen Cynllun Adnewyddu Cymdogaethau’r Cyngor, sy’n bwrw ymlaen â chynlluniau gwella a awgrymir gan gynghorwyr lleol.

Nod y prosiect oedd creu gwelliannau amgylcheddol i dir cyhoeddus Tŷ’r Winch Road a Heol Casnewydd.

Mae’r gwelliannau’n cynnwys y canlynol:

 • Ail-wynebu llwybrau troed
 • Llwybr troed newydd
 • Gwelliannau priffyrdd
 • Tirlunio
 • Meinciau
 • Planhigion

Gwybodaeth Prosiect

Dweud eich dweud

Fel rhan o’n proses fonitro, hoffem gael eich adborth. Llenwch yr holidaur canlynol erbyn 18fed Chwefror. 

Byddwn yn prosesu’ch data personol yn unol â’n tasg gyhoeddus dan GPDR y DU ac yn unol â deddfwriaeth diogelu data gyfredol. I gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio a phrosesu’ch data personol, ewch i’n Hysbysiad Preifatrwydd.

https://privacy.cardiffcouncilwebteam.co.uk/Preifatrwydd.php?site=devregen&lang=cymraeg

  YdwNac ydw


  YdwNac ydw


  OeddwnNac oeddwn  YdwNac ydw

  Statws presennol

  Diweddarwyd y dyluniad yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus, a gellir gweld y fersiwn derfynol yma.

  Lleoliad