Mae’r prosiect wedi ei gwblhau.

Old St Mellons improvements: new road markings and pavements.

Mae’r prosiect hwn, sydd bellach wedi’i gwblhau, yn rhan o raglen Cynllun Adnewyddu Cymdogaethau’r Cyngor, sy’n bwrw ymlaen â chynlluniau gwella a awgrymir gan gynghorwyr lleol.

Nod y prosiect oedd creu gwelliannau amgylcheddol i dir cyhoeddus Tŷ’r Winch Road a Heol Casnewydd.

Mae’r gwelliannau’n cynnwys y canlynol:

  • Ail-wynebu llwybrau troed
  • Llwybr troed newydd
  • Gwelliannau priffyrdd
  • Tirlunio
  • Meinciau
  • Planhigion

Gwybodaeth Prosiect

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am y prosiect hwn, cysylltwch â ni.

    Lleoliad