Image of Maria Street

Mae Cyngor Caerdydd yn bwriadu gwneud gwelliannau i Stryd Maria fel rhan o raglen y Cynllun Adfywio Cymdogaethau (CAC).

Bydd y gwelliannau’n cynnwys:

 • Rhoi wyneb newydd ar y ffordd
 • Rhoi wyneb newydd ar y llwybr troed
 • Uwchraddio ardaloedd palmantog
 • Storfa finiau i Islamic Court er mwyn tynnu biniau o’r llwybr troed
 • Gosod gatiau ar lonydd cefn cul.
 • Palmentydd ataliol

Dweud Eich Dweud!

Hoffem glywed eich barn ar ein cynigion a bydd unrhyw sylwadau a wnewch yn cael eu defnyddio i lywio’r dyluniadau terfynol.

 

Byddwn yn prosesu’ch data personol yn unol â’n tasg gyhoeddus dan GPDR y DU ac yn unol â deddfwriaeth diogelu data gyfredol. I gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio a phrosesu’ch data personol, ewch i’n Hysbysiad Preifatrwydd.

https://privacy.cardiffcouncilwebteam.co.uk/Preifatrwydd.php?site=devregen&lang=cymraeg

  YdwNac ydw


  Cysylltwch â ni

  Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am y prosiect hwn, cysylltwch â ni.

   Lleoliad