Old St Mellons

Mae Cyngor Caerdydd yn bwriadu gwneud gwelliannau i ganol Pentref Llaneirwg fel rhan o Raglen y Cynllun Adnewyddu Cymdogaethau, sy’n datblygu cynlluniau gwella a awgrymwyd gan gynghorwyr lleol.

Mae’r gwelliannau’n cynnwys y canlynol:

  • Rhoi arwyneb newydd ar y llwybr cerdded
  • Tirlunio
  • Meinciau
  • Plannu
  • Gwelliannau Priffyrdd

Gwybodaeth Prosiect

Statws presennol

Mae’r ymgynghoriad wedi cau nawr. Caiff yr holl sylwadau eu hystyried a’r dyluniad ei ddiweddaru yn ôl y gofyn. Hoffem ddiolch i chi am eich amser.

Lleoliad