Road Ends, Ely

Fel rhan o’r Rhaglen Adfywio Amgylcheddol, bwriedir gwella’r caeadau pen ffordd yn Deere Road / Parker Place a Red House Road / Plymouth Wood Crescent.

Mae’r gwelliannau arfaethedig ym mhob lleoliad yn cynnwys:-

  •  Gosod rheiliau pen pêl newydd.
  •  Palmant addurniadol.
  •  Coeden newydd (yn amodol ar arolygiad technegol).

Statws presennol

Mae’r ymgynghoriad wedi cau nawr. Bydd pob sylw yn cael ei ystyried a bydd y trigolion yn cael y wybodaeth ddiweddaraf cyn bo hir.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am y cynllun hwn, cysylltwch â ni.

    Lleoliad