Current picture of Ely road end.

Fel rhan o’r rhaglen Adfywio Amgylcheddol, mae’r cam diweddaraf o welliannau pen ffordd yn Nhrelái wedi’u lleoli yn Marcross Road / Y Rhodfa Fawr a Meyrick Road / Macdonald Road.

Bydd y gwelliannau ym mhob lleoliad yn cynnwys: –

  • Gosod rheiliau igam-ogam du,
  • Gwaredu waliau brics presennol,
  • Palmant addurniadol,
  • Potiau plannu coed,
  • Lle parcio ychwanegol (Y Rhodfa Fawr yn unig).

Cysylltwch â ni

Os oes gennych gwestiynu neu bryderon am y prosiect hwn, cysylltwch â ni.


    Lleoliad