Mae’r prosiect wedi ei gwblhau.

Marcross Road, Road end improvements

Redym wedi gwella’r cau pen ffordd yn:

  • Marcross Road a Penmark Road
  • Penmark Road / Greenfarm Road

Mae’r gwelliannau arfaethedig ym mhob lleoliad yn cynnwys:-

  •  Gosod rheiliau pen pêl yn lle’r wal frics.
  •  Palmant addurniadol.
  •  Coeden newydd.

Mae’r gwaith bellach wedi’i gwblhau ar y ddau ben ffordd a’i cwblhawyd ym mis Ebrill 2021.

Lleoliad