Mae’r prosiect wedi ei gwblhau.

Llanishen Street Road End Improvements

Mae’r project hwn yn rhan o Raglen Cynllun Adnewyddu Cymdogaethau’r Cyngor, sy’n bwrw ymlaen â chynlluniau gwella a awgrymir gan gynghorwyr lleol.

Nod y project oedd gwneud gwelliannau amgylcheddol i’r ardal gyhoeddus ym mhen caeedig Llanishen Street sy’n cynnig ffordd gyswllt i Heol yr Eglwys Newydd i gerddwyr a beicwyr.

Roedd y gwelliannau’n cynnwys y canlynol:

  • Gosod arwyneb newydd
  • Bin sbwriel
  • Blwch plannu
  • Mae mynediad i feiciau wedi ei gyfyngu at ochr ogleddol y gyffordd
  • Cafodd y gofod cyffordd cyffredin ei ymestyn i Llanishen Street, a’i gwnaeth yn bosibl i symud y safle Nextbike i wynebu Llanishen Street.

Cwblhawyd y cynllun hwn ym mis Mawrth 2021.

Lleoliad