Mae’r prosiect wedi ei gwblhau.

Deere Road in Ely - Showing new bollards, paving and planters with a tree.

Fel rhan o’r Rhaglen Adfywio Amgylcheddol, bwriedir cynnal gwaith gwella ym mhennau’r ffyrdd sydd ar gau yn Deere Road/Parker Place a Red House Road/Plymouth Wood Crescent.

Mae’r gwelliannau yn y lleoliadau hyn yn cynnwys:

  • Gosod rheiliau pennau pêl newydd.
  • Tynnu’r wal brics presennol.
  • Palmant addurniadol.
  • Cynwysyddion planhigion newydd.

Lleoliad