Mae’r prosiect wedi ei gwblhau.

Splott, enclosed 3G Pitch with goal posts.

Mae’r cyfleuster yn cynnwys arwyneb pob tywydd synthetig newydd gyda llifoleuadau a fydd yn caniatáu chwarae drwy’r flwyddyn.   Bydd am ddim i’w ddefnyddio gan glybiau pêl-droed iau lleol hyd at 5.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a hyd at hanner dydd ar fore Sadwrn / Sul. Bydd slotiau amser eraill ar gael i’w llogi’n breifat.  Os hoffech fynegi diddordeb mewn bwcio’r cyfleuster newydd, lawrlwythwch a dychwelwch y ffurflen gais i parciau@caerdydd.gov.uk.  Rhaid archebu pob sesiwn ymlaen llaw.

Cyflwynwyd y prosiect gan Gynghorwyr lleol a chafodd ei ariannu trwy Raglen Cynlluniau Adnewyddu Cymdogaethau’r Cyngor.

Dweud eich dweud

Fel rhan o’n proses fonitro, hoffem gael eich adborth ar lwyddiant y cyfleuster 3G.

Cofiwch y caiff unrhyw wybodaeth bersonol a ddarparwch ei thrin yn gwbl gyfrinachol dan Ddeddf Diogelu Data 2018 ac ni chaiff ei hanfon at unrhyw drydydd parti.


  Ydw (ewch i gwestiwn 2)Nac ydw, rwy’n breswylydd ac yn byw gerllaw (ewch i gwestiwn 7)


  DyddiolWythnosolPythefnosolMisolBlynyddol


  Yn y dyddGyda’r nosPenwythnosauGwyliau’r Ysgol


  Clwb pêl-droedLlogi Preifat (gyda ffrindiau)Llogi Preifat (Partïon)Arall (nodwch)  Dan 16Tîm IeuenctidOedolionUwch Dîm


  YdwNac ydw


  Lleoliad