Prosiectau cyfredol a blaenorol

Gallwch weld ein prosiectau adfywio cyfredol neu wedi’u cwblhau yng Nghaerdydd ar ein map rhyngweithiol.

Gallwch ddod o hyd i brosiect yn ôl lleoliad a hidlo eich canlyniadau yn dibynnu ar ba fath o brosiect yr hoffech ei weld.

Gallwch hefyd chwilio yn ôl math ar brosiect a ward.

Allwedd i’r Map

Purple icon forhave your say
Dweud eich dweud
Orange icon for current projects
Prosiectau parhaus
Green icon for completed projects
Prosiectau wedi’u cwblhau