Rhannwch eich barn ar gatiau lôn gefn sydd wedi’u cwblhau

Rydym am wybod eich syniadau a’ch sylwadau ar y gatiau lôn gefn a gwblhawyd. Gallwn ddysgu o unrhyw adborth y cynigwch chi, ac mae’n rhoi cyfle i ni ddeall a yw preswylwyr neu fusnesau’n teimlo bod y gatiau’n helpu i leihau problemau yn yr ardal.

Os ydych wedi derbyn llythyr yn ddiweddar oddi wrthym yn gofyn am eich adborth, yna hoffem glywed eich barn.

Cofiwch mai dim ond am hyn a hyn o amser y bydd pob arolwg adborth ar agor, fel y nodir yn ein llythyr atoch.

Gallwch roi adborth drwy ein ffurflen adborth, neu os byddai’n well gennych, gallwch cysylltu â ni.

Rhowch eich adborth

    Adran 1: Cyfeirnod y Cynllun    Adran 2: Amdanoch chi


    Adran 3: Cyngor a Chontractwyr
    Adran 4: Ynghylch y Gatiau