Datblygiad preswyl newydd i helpu i gynyddu ein tai Cyngor ym maestrefi dwyreiniol poblogaidd Caerdydd gyda mynediad hawdd i’r M4.

Mae’r datblygiad yn cynnwys cyfanswm o 13 eiddo gyda chymysgedd o gartrefi teuluol 2, 3 a 4 ystafell wely.

Mae’r safle wedi’i leoli ar gornel Wakehurst Place a Heol Crucywel ac mae o fewn pellter cerdded i siopa lleol a Llyfrgell a Hyb newydd Llaneirwg.

  • Mae pob eiddo wedi’i ddylunio gyda dull ffabrig yn gyntaf i sicrhau ei fod yn rhagori ar y Rheoliadau Adeiladu presennol a bydd pob eiddo yn cyflawni TPY A.
  • Bydd yr holl wres a dŵr poeth yn y tai drwy Bwmp Gwres Ffynhonnell Aer (ASHP) a fydd yn helpu i ostwng biliau tanwydd a lleihau allyriadau carbon.
  • Mae nodweddion y System Dylunio Cynaliadwy (SDCau) yn rhan annatod o’r cynllun i ddarparu defnydd effeithlon o dir.
  • Bydd pob eiddo hefyd yn cael y seilwaith i hwyluso gosod pwyntiau gwefru Cerbydau Trydan yn y dyfodol.

Statws Presennol

Cymerodd Hale Construction feddiant o’r safle ym mis Rhagfyr 2021 gyda’r Ganolfan Fenter yn cael ei dymchwel yn fuan wedi hynny.  Cadwyd yr holl sborion o’r gwaith dymchwel ar y safle a’i wasgu/graddio i’w ddefnyddio mewn datblygiad newydd.

Mae sylfaen pob eiddo wedi’i osod gyda’r trawstiau slab wedi’u rhag-gastio ac wedi’u hinswleiddio yn cyrraedd yn ystod yr wythnosau nesaf.  Disgwylir i’r ffrâm bren gyrraedd ddechrau’r Haf a disgwylir i’r datblygiad gael ei gwblhau ddechrau 2023.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am y prosiect hwn, cysylltwch â ni.

    Lleoliad